Eu nin sequera sabía que me espiaban os emails !!

Eu, como moitos de vostedes, son usuario de gmail. A conta de correo electrónico está moi ben e a mín resúltame moi cómoda, a verdade. Sen embargo, non tiña nin idea de que me “espiaran”. Agora diranme vostedes: hai que lee-las licencias das movidas nas que te apuntas. Claro. A verdade, eu non teño secretosSeguir lendo “Eu nin sequera sabía que me espiaban os emails !!”