html,css,dom,javascript,ajax… + java tutiplen

Dúas páxinas moi interesantes cuias múltiples combinacións poden dar lugar a unha maneira distinta de implementar unha aplicación. Ambos enlaces valen o seu peso (¿canto pesa un enlace? ;D) en ouro. Para a parte “vista“: web developers field guide Para a familia Java: Lookup Java Aviso: algunhas das combinacións que poden realizase podenlle perxudicar moiSeguir lendo “html,css,dom,javascript,ajax… + java tutiplen”